Regels - een overzicht

Regels en Richtlijnen


Hier geef ik een overzicht van wat de regels zijn voor mijn shoots.  Ik wil hierbij niemand afschrikken,  maar als je je er niet in kan vinden dan vrees ik dat de samenwerking niet kan doorgaan.  Het is niet dat ik onmogelijke dingen vraag =>> lees zelf maar eens...


Een model MOET 18 jaar of ouder zijn voor een fotoshoot of ik wil contact en goedkeuring van min. één van de ouders!

Dit komt op een overeenkomst die ik persoonlijk afsluit met de ouders waar ik dan zelf ook bij ben als ze het ondertekenen.

DUS BRIEFJES MEEBRENGEN VAN JE OUDERS WERKT NIET BIJ MIJ SORRY! Iedereen kan die schrijven!

Dus alleen bij persoonlijk contact met je ouders en met toestemming ervan kan ik een shoot vast leggen... ervoor niet!

Bij minderjarige moet ook telkens 1 ouder aanwezig zijn tijdens de shoot.


# Iedereen die een shoot doet, word doorverwezen naar deze regels en word aangenomen met deze regels in testemmen!


#  Foto's worden alleen genomen op TFP basis en worden doorgestuurd via Gedeelde mappen op facebook en/of Wetransfer.   Als je dat eventueel wenst kunnen deze wel op CD of usb ook afgeleverd worden (deze wel zelf te voorzien)


# Verwerking van de foto's duurd ongeveer een 8 tot 10 weken... Ik doe dit al hobby en kan er alleen maar aan werken tijdens mijn vrije momenten => Meer info vind je onder overzicht waarom fotos nooit direct meegegeven worden.


#  Fotograaf en Model worden niet vergoed voor de gepresteerde uren voor een fotoshoot. (Als fotograaf blijft het mijn hobby en passie)


#  Foto's worden afgeleverd in kleur en/of zwartwit en/of kleur met zwartwit. Ook op foto's staan geen aantal per shoot - wel worden alle goede foto's afgewerkt naar het model doorgestuurd. Naast de originele foto's, krijg  je ook foto's met de naam van het model en/of fotograaf op en deze moeten dan gebruikt worden voor publiciteit en internetdoeleinden.


# Foto's mogen in geen geval aangepast worden zonder de toestemming te hebben gekregen van de fotograaf. (Ik denk dat het logisch is dat ik geen werk wil op mijn naam die niet 100% uit mijn hand komt of aangepast is)

Foto's mogen alleen gebruikt worden voor publiciteit- en commerciële doeleinden als je ook toestemming kreeg van de fotograaf via mail of papier.  (Ik doe hier normaal niet lastig over maar ik weet wel graag wat er met mijn werk gebeurd, dat is alles maar ik werk niet gratis voor modellenbureau's of andere die er dan geld mee verdienen!)


# Bij enige publicatie of  dergelijke moet altijd naam van creator of fotograaf vermeld worden!


# Foto's mogen nooit gebruikt worden ten nadele van de fotograaf.


# Als fotograaf beschik je altijd over het recht om de foto's te publiceren op mijn eigen sites en kanalen. Deze om eigen werk te promoten (niet om geld te verdienen)


# Tijdens de de fotoshoot is het voor model en begeleiding niet toegelaten om zelf (GSM/smartphone) foto’s en “Selfies” te nemen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. Om locatie en/of andere niet toevallig openbaar te maken zodat er morgen geen andere zit om foto's te nemen.


# Het model beschikt wel over het recht tot kopiëren van de foto's voor eigen gebruik en in familiekringen maar ook voor het gebruik op websites en het afmaken en vergroten van foto's.


# Wanneer een fotoshoot doorgaat, heb je kennis genomen met deze regels en word ingestemd en bevestig je ook aan deze regels te houden.


Aansprakelijkheid: Tijdens een fotoshoot word van zowel het model en de fotograaf voorzichtigheid en oplettendheid wordt gevraagd, gebeurt de fotoshoot voor eigen risico. Noch de fotograaf , noch het model of begeleider zullen elkaar verantwoordelijk stellen voor lichamelijke of materiële schade (apparatuur, kledij) bij gebeurlijke ongevallen in de voorbereiding of tijdens de fotoshoot.


Zoals je ziet vraag ik geen onmogelijke dingen en ik denk niet dat ik hiermee iemand afschrik. Het is wel zo dat ik persoonlijk langskom voor de toestemming van je ouders!  Zo kan ik nog wat extra uitleg geven over mijn shoots en mijn werk en kunnen jullie mij vragen stellen zodat alles duidelijk is.